شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 الی 17 پذیرای شما هستیم.
 خدمات محافظتی از رنگ خودرو

خدمات محافظتی از رنگ خودرو

مهندس مسعود جعفری، مدیر بخش طراحی، تیونینگ(ارتقا) و دیتیلینگ(خدمات محافظت از بدنه و داخل خودرو) شرکت آپکو در مصاحبه ای با روابط عمومی آپکو در رابطه با خدمات جدید شرکت مطالبی را بیان نمود. با توجه به خواسته های مشتریان…